Middagsymposium


11 april 2019


Bildung.city | Amsterdam

Voorwaarden

ORGANISATIE
Dit symposium is een coproductie van Uitgeverij SWP en Logacom
 
DATUM EN PLAATS
Dit symposium vindt plaats op donderdag 11 april 2019 in Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE).
 
INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Deelnameprijs bedraagt € 139,- excl. btw, dit is inclusief het boek 'Vertelt u mij eens iets meer...' t.w.v. € 26,- consumpties en schrijfmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.
 
ACCREDITATIE 
U kunt na afloop de presentielijst tekenen en een certificaat van deelname ontvangen. Bij sommige beroepsverenigingen is het mogelijk om met certificaat zelf punten op te vragen. Voor vragen over mogelijkheden en procedure adviseren wij contact op te nemen met de beroepsvereniging in kwestie.
 
KORTINGSREGELINGEN
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit één organisatie/instelling krijgt de tweede deelnemer 5% korting en de derde tot en met de negende deelnemer 10% korting. Vanaf 10 personen: 20% korting! Voorwaarde voor de meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 29,- korting. ​Voorwaarde voor studenten korting is dat er bij de aanmelding een goed leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.
 
ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij naar www.logacom.nl.
 
ANNULERINGSREGELING
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 27 maart 2019 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 27 en 3 april 2019 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 3 april 2019 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
CONTACTGEGEVENS
Programma
Ingrid de Jong  ingrid@mailswp.com
 
Organisatie
Marc Horvat marc@mailswp.com
 
Nadere informatie
Logacom BV, Postbus 12010, 1100 AA  Amsterdam-Zuidoost. Telefoon 020-3203364, Fax 020-3308040.