Middagsymposium


11 april 2019


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.00 – 13.30 uur – Inloop met koffie en thee

13.30 – 13.45 uur – Welkomstwoord door Jaap van Vliet
Jaap is met regelmaat dagvoorzitter en deskundige op het terrein van (forensische) geestelijke gezondheidszorg en de aansluiting tussen justitiële instanties en algemene zorgvoorzieningen.

13.45 – 14.45 uur – Onbekend maakt onbemind
Werken met mensen uit een andere cultuur is vaak moeilijk. Om dit te kunnen doorbreken is het belangrijk dat hulpverleners zich intensief verdiepen in de denk- en leefwereld van de cliënt; zodat de hulpverlener de cliënt begrijpt en de cliënt zich begrepen voelt. Zonder dit wederzijdse begrip vallen interventies vaak op rotsige bodem, met als gevolg onvoldoende motivatie en therapie-ontrouw. In deze voordracht gaan we in op de belemmerende factoren in de hulpverlening vanwege cultuurverschil en hoe deze te overkomen.
Frank Kortmann, em. hoogleraar psychiatrie en transculturele psychiatrie, Radboud Universiteit Nijmegen

14.45 – 15.15 uur - Pauze

15.15 – 16.15 uur – De toren van Babel: interculturele communicatie als valkuil of uitdaging voor de justitiële professional
Leila Jaffar van Jaffar Consultancy heeft haar eigen methodiek ontwikkeld die verschillende gesprekstechnieken uit de verbale en non-verbale communicatie combineert met inzichten uit de interculturele communicatie. Ze streeft er naar de theorie van interculturele communicatie, praktisch toepasbaar te maken. Tijdens dit symposium deelt ze haar inzichten zoals ze die in haar ervaringen in het justitiële veld heeft opgedaan.
Leila Jaffar, trainer en methodiekontwikkelaar interculturele communicatie, ruime ervaring in de justitiële keten.

16.15 - 17.00 uur - Borrel