Middagsymposium


11 april 2019


Bildung.city | Amsterdam

Interculturele communicatie in justitieel kader

Communicatie gaat om begrijpen en begrepen worden. De manier waarop een persoon communiceert is altijd een mix van de specifieke individuele kenmerken van die persoon in combinatie met de culturele kenmerken van de maatschappelijke groep waar de persoon toe behoort (nationaliteit, klasse, religie etc.).
De (sociale) professional in justitieel kader zal zijn/haar kennis van gespreks- en communicatietechnieken daarom moeten aanvullen met kennis van enkele van de voornaamste culturele invloeden op de communicatie.
Tijdens deze middag leert u om deze invloeden en hun verschillende verschijningsvormen te herkennen in uw werk en er met de eigen communicatiestijl goed op in te spelen.
 
Bedoeld voor: medewerkers (jeugd)reclassering, zorginstellingen intramurale sectoren zoals justitiële jeugdinrichtingen, PI’s, forensische zorg, Tbs-klinieken, COA, vluchtelingenwerk. De zorg in het algemeen waar contact met mensen uit andere culturen essentieel is.

Gratis bij deelname

Vertelt u mij eens iets meer...
Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk​

Geschreven Cor Hoffer 
ISBN 9789088505782 - € 26,-